oude en nieuwe situatie Bankastraat

Dit complex van Lefier staat op een zichtlocatie aan de Bankastraat, een paralelweg van de Bedumerweg. Deze Bedumerweg is van oorsprong een aanrijroute naar de binnenstad.

oude en nieuwe situatie Bankastraat

Terughoudend kleurgebruik

Panden die van zichzelf al mooi zijn, en zeker zulke historische panden, vragen vaak om terughoudend kleurgebruik. Kleuren die fel en sterk aanwezig zijn leiden de aandacht af van de mooie architectuur. Ze zouden afbreuk doen aan de uitstraling van deze panden.

oude en nieuwe situatie Bankastraat

Geen samenhang

De oude kleuren: blauw belpaneel, bordeauxrode entreedeur, andere rode kleur voor draairamen, blauwe hekken en aan de achterzijde gele en groene balkondeuren. Dit is iets te veel van het goede, deze kleuren waren niet goed op elkaar afgestemd.

oude en nieuwe situatie Bankastraat

Bewonersparticipatie

Voorafgaand aan het maken van de ontwerpen hebben we de bewoners een korte enquête gestuurd. De bewoners waren unaniem: de nieuwe kleuren moesten rustiger worden dan in de oude situatie. Een gedeelte van de bewoners wilde warme rustige kleuren en een ander gedeelte wilde frisse kleuren. Ik heb daarom 2 ontwerpen gemaakt, 1 ontwerp meer warm en 1 ontwerp meer fris.
Uit die 2 ontwerpen hebben de bewoners gekozen voor dit ontwerp.

Warm, rustig en in harmonie

Aan de straatzijde komt weinig zon. Met de rustige gele tinten komt er toch warmte aan deze zijde van de panden. De woning- en balkondeuren zijn nu geel, in een tint die niet te fel is. De draairamen krijgen een gele tint die een stuk lichter en zachter is. De bergingsdeuren en toegangshekken zijn donkerder geel dan de woning- en balkondeuren.

Samen is het warm en vrolijk, zonder dat de kleuren te veel aandacht vragen. Doordat alle kleuren op elkaar zijn afgestemd komt het mooie van deze panden beter tot haar recht.

oude en nieuwe situatie Bankastraat
oude en nieuwe situatie Bankastraat
oude en nieuwe situatie Bankastraat