‘Anderen noemen dit een achterbuurt’, dit vertrouwde een bewoner mij ooit een keer toe. Je schamen voor je buurt is pijnlijk en funest voor de betrokkenheid van bewoners. De uitstraling van het complex dat hun ‘thuis’ is heeft hier vaak invloed op.

Een ongewenste uitstraling heeft veel effect:

 • Bewoners zijn minder tevreden
 • Meer verloop
 • Meer ongewenst gedrag van bewoners
 • Op termijn misschien zelfs leegstand

Investeer je als corporatie in vastgoed, maar is de uitstraling niet mooi meer of past deze niet meer in de omgeving? Ik kom het helaas nog tegen. Bij een (energie)renovatie wordt veel geïnvesteerd in een complex. Soms wordt er niets gedaan aan de uitstraling terwijl dat wel wenselijk is. Zowel voor de bewoners als voor het onderhoud van het vastgoed op langere termijn. Jammer voor de bewoners, aannemer en corporatie. Het verbeteren van de uitstraling zorgt daarnaast ook voor een soepeler verloop van de hele renovatie.

Een kleurwijziging is een relatief eenvoudige tool om de uitstraling te verbeteren. Door een kleurwijziging kan het hele aanzicht sterk verbeteren.

Specifieke voordelen kleurwijziging bij (energie)renovatie
Naast de verbeterde uitstraling zijn er ook andere specifieke voordelen voor een corporatie om een kleurwijziging toe te voegen aan een (energie)renovatie.

 1. Hogere betrokkenheid: kleur is concreet
  Bij een (energie)renovatie zijn veel zaken vrij abstract voor bewoners (bijv. vervangen van dak, aanpassingen van ventilatie/verwarming). Kleur is heel concreet en persoonlijk. Een kleurwijziging kan leiden tot een hogere betrokkenheid en meer begrip voor de gehele renovatie. Zowel bewoners, corporatie en aannemer zijn erbij gebaat dat een renovatie positief verloopt. Voor de corporatie en aannemer is het belangrijk dat zij toestemming krijgen van 70% van de bewoners om de renovatie door te laten gaan. Betrokken bewoners zijn hiervoor cruciaal!
 1. In gesprek komen
  Keuze in kleur biedt een mooie, laagdrempelige kans om in gesprek te komen met bewoners. Over kleur heeft bijna iedereen wel een mening.

 ‘Het project was een succes. Bewoners konden zelf kiezen welke kleur hun voordeur kreeg. Ze konden kiezen uit 4 kleuren. Door dit project kwamen we op een leuke manier in gesprek met onze bewoners.
We hebben hierdoor informatie gekregen van bewoners die we in de georganiseerde bijeenkomsten niet hadden gekregen.’

Projectleider Planmatig Onderhoud

 

 1. Uitstraling passend bij hogere huur
  Soms gaat de huur bij een (energie)renovatie omhoog of gaan bewoners via een energieprestatievergoeding voor het verbruik van elektra betalen. Een nieuwe frisse uitstraling kan helpen bij het begrip voor een hogere huur of de andere opbouw van hun vaste huurlasten. En het heeft een gunstig effect op het aantrekken van nieuwe huurders.
 1. Invloed op goede relatie
  Als bewoners keuze/inspraak krijgen bij de kleurwijziging en dit proces wordt zorgvuldig uitgezet (duidelijk stappenplan, discussie op basis van argumenten) dan ontstaat er een positief gevoel over dit proces dat bijdraagt aan een goede relatie met bewoners.

oude en nieuwe situatie Kampen

Hebben jullie projecten waar een kleurwijziging meerwaarde kan geven aan (energie)renovaties? Of wil je meer weten over mogelijke effecten? Neem contact op om kennis te maken. Ik ben landelijk inzetbaar voor projecten.

uitstraling renovatie Kampen

uitstraling renovatie Kampen