‘Ja Roelienke, qua uitstraling zou een kleurwijziging heel mooi zijn, en zo heel duur is het ook niet. Maar het kan qua tijd niet meer, er liggen al afspraken met de aannemer vast over de start van de werkzaamheden’

‘Bewoners betrekken? Ja, dat geeft dit complex zeker meerwaarde, maar gezien de planning hebben we geen tijd meer om een klankbordgroep te vormen’

‘De uitstraling ook verbeteren? Ja, dat zou mooi zijn. Maar we hebben al goedkeuring van 70% van de bewoners voor het onderhoud, we kunnen niks meer wijzigen in de plannen’.

kleurwijziging

Tijdgebrek
Tijd. Daar ontbreekt het vaak aan. Door een tekort aan tijd ontstaan er gemiste kansen voor zowel bewoners als de corporatie. Ik hoor regelmatig dat wel erkend wordt dat er behoefte is aan een wijziging qua uitstraling bij planmatig onderhoud, maar dat het niet meer kan. Simpelweg door tijdgebrek.

schilderkist

Toekomstgericht
Hoe zou het zijn als je nu al het onderhoud van de komende jaren onder de loep neemt en daarbij gelijk de uitstraling evalueert? Als je nu al kritisch kijkt naar de technische staat van het complex, ook samen met afdeling woonzaken. Voldoet deze aan de eisen? En heeft het complex de uitstraling die wij wensen? Maar ook: wat zijn de woonwensen van de bewoners? En hoe ervaren zij de uitstraling van het complex?

Techniek is leidend bij onderhoud, dat is logisch. Maar het vroegtijdig inventariseren van de wensen van de corporatie en bewoners over de uitstraling geeft tijd om te zorgen voor een grotere meerwaarde: ook een betere uitstraling na de onderhoudswerkzaamheden of renovatie.

Voordelen van vroegtijdig kijken naar de uitstraling

  • Er is tijdens de uitvoering geen ‘gedoe’ over kleuren en dus geen vertraging
  • Bij het verkrijgen van 70% toestemming voor technische aanpassingen kunnen gelijk de kleuren worden meegenomen
  • Er kunnen beter afgewogen keuzes worden gemaakt
  • Regelmatig kan dit kostenbesparingen met zich meebrengen (ik kijk namelijk vanuit een heel andere invalshoek)
  • De aannemer weet in een eerder stadium waar hij aan toe is, dit kan tijdsbesparing geven
  • De visie op het complex kan breder in de organisatie worden besproken
  • Er is tijd om een kleurontwerp te laten ontwikkelen, dit komt het resultaat ten goede
  • Voor de afdeling Woonzaken is er voldoende tijd om te onderzoeken of het bij het betreffende complex meerwaarde heeft om bewoners te betrekken. En zo ja, dan is er ruimte om na te denken over het effectief betrekken van de bewoners.

Kortom: redenen genoeg om voortaan eerder een complex onder de loep te nemen. Hoe gaat dit bij jullie? Wil je een keer kennismaken om te bespreken hoe jullie organisatie in een eerder stadium bezig kan gaan met uitstraling? Neem dan contact met mij op, ik werk landelijk.

kleurwijziging ladder